Co to jest KOD95?

Co to jest kod 95 i po co on jest potrzebny?

KOD 95 – WYMAGANY certyfikat niezbędny do pracy jako kierowca w firmie transportowej w Unii Europejskiej.Wymagany przy prowadzeniu pojazdów powyżej 3,5 t.

Dokument ten potwierdza kwalifikacje kierowcy,a także uzyskanie zezwoleń na wykonanie przewozów towarowych i pasażerskich. Wydawany jest przez akredytowane instytucje edukacji Unii Europejskiej. Bez tego dokumentu zatrudnienie kierowcą, kierującym pojazdem powyżej 3,5 t w Europie, jest niemożliwe.

Ten certyfikat (Świadectwo kwalifikacji zawodowej) jest wydawany po ukończeniu specjalistycznego kursu, który dzieli się na 2 rodzaje, w zależności od daty otwarcia kategorii „C” lub „D” Data otwarcia kategorii E lub brak tej kategorii nie ma znaczenia.

SZKOLENIE OKRESOWE (dla kierowców, u których data otwarcia kategorii c przed 10.09.2009 r., data otwarcia kategorii D przed 10.09.2008 r.) czas Trwania 5 dni.

KWALIFIKACJA WSTĘPNA (odbywają kierowcy, u których data otwarcia kategorii c po 10.09.2009 r., data otwarcia kategorii D po 10.09.2008 r.)
W przyszłości, za 5 lat, kierowca zamierzający przedłużyć swoje uprawnienia musi przejść szkolenie jeszcze raz tylko tym razem już szkolenie okresowe.