Умови користування сайту і політика конфіденційності

Наведені нижче правила являють собою Угоду між ТОВ «Professional Transport Platform» (далі Компанія) і Користувачем послуг веб-сайту https://i-ptp.com/ (далі-Сайт), на умовах якого здійснює використання Користувачем інформації та сервісів, які надаються Сайтом. У текстах на сайті і листах наведені нижче правила називаються «Правила сайту

Умови користування сайту і політика конфіденційності

1. Обов’язки користувача

Приймаючи дану Угоду, користувач зобов’язується повною мірою слідувати цим правилам при роботі з сайтом.

1.1. Не вводити в оману адміністрацію сайту.

1.2. Не реєструвати свідомо неякісну або фальшиву інформацію.

1.3. Не реєструвати інформацію, яка може ставитися до збору і зберігання персональних даних про інших користувачів.

1.4. Користувач погоджується з тим, що він несе повну відповідальність за інформацію, що розміщується на Сайті, в тому числі за відповідність її вимогам законодавства,

дотримання авторських прав, санкціоноване використання найменувань фірм, використання логотипів, знаків для товарів і послуг (торговельних марок), а також за дотримання прав третіх осіб у зв’язку з розміщенням інформації на Сайті. У разі надходження претензій від третіх осіб, пов’язаних з розміщеної Користувачем інформації, Користувач зобов’язаний самостійно і за власний рахунок врегульовувати зазначені претензії.

1.5. Користувач зобов’язується використовувати Сайт у відповідності з даною угодою, а також чинними і застосовними в даній області законами.

2. Обмеження відповідальності

Компанія не несе відповідальності:

2.1. За зміст матеріалів, що реєструються Користувачами.

2.2. За заподіяння шкоди і збитків, які можуть виникнути при використанні Сайту.

3. Права компанії

Компанія залишає за собою право:

3.1. Модифікувати Сайт на свій розсуд.

3.2. Змінювати вартість і види послуг, терміни їх дії.

3.3. Редагувати або видаляти матеріали, що реєструються Користувачем на Сайті, якщо вони не відповідають умовам цієї Угоди, завдають шкоди Компанії або третім особам, а також за своїм особистим розсудом без вказівки причини.

3.4. Використовувати для своїх цілей матеріали, опубліковані Користувачем на Сайті, що знаходяться у відкритому доступі, зокрема, для розміщення матеріалів на сайтах партнерів.

3.5. Вносити зміни в дану Угоду в односторонньому порядку. Користувач вважається повідомленим про змінених умовах Угоди з моменту опублікування зміненого варіанту цієї Угоди на Сайті за адресою https://www.i-ptp.com/.

4. Політика конфіденційності

Використання Сайту означає повну та безумовну згоду Користувача з цією політикою конфіденційності і зазначеними в ній цілями та умовами обробки його персональних даних.

4.1. Користувач Сайту, розміщуючи резюме та/або інші дані на Сайті та/або відправляючи резюме та/або інші подібні листи на електронні адреси компаній та/або інших Користувачів Сайту, добровільно надає ТОВ «Professional Transport Platform», зареєстрованому за адресою Польща р. Люблін, а також третім особам, які мають доступ до цього Сайту, свою безумовну згоду на обробку своїх персональних даних (які містяться в його резюме, повідомленнях та/або іншої інформації, зібраної та/або розміщується на Сайті та/або відправляється іншим Користувачам Сайту).

4.2. Обробка Персональних даних включає в себе будь-які дії та/або сукупності дій, що пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знищенням Персональних даних Користувача з метою забезпечення роботи сервісів Сайту.

4.3. Обсяг Персональних даних, щодо яких здійснюється обробка та які можуть бути включені до бази персональних даних (в тому числі до бази персональних даних резюме), визначається як будь-яка інформація про Користувача (яка розміщена в його резюме та/або інших даних, зібраних і/або розміщених на Сайті та/або листа відправлених з його допомогою), яка стане відома ТОВ «Professional Transport Platform», а також будь-яким третім особам, які використовують Сайт.

4.4. Згода на обробку його персональних даних не вимагає від ТОВ «Professional Transport Platform» додаткових повідомлень при передачі його персональних даних третім особам.

4.5. Приймаючи дану угоду, користувач підтверджує, що йому зрозумілі його права, а також мета збору, зберігання і обробки його персональних даних. Також користувач дає згоду, що строк обробки його персональних даних є безстроковим.

4.6. Користувач може у будь-який момент змінити (поновити, доповнити) надані ним персональні дані або їх частину, а також параметри конфіденційності, скориставшись функцією редагування та налаштування доступу до особистої інформації, а також вимагати від Компанії повного видалення його облікового запису і всіх персональних даних з бази даних Сайту.

4.7. Метою збору, зберігання і обробки персональних даних є надання користувачу персоналізованих сервісів Сайту, у тому числі: публікування і відправлення резюме, таргетування рекламних матеріалів, зв’язок з Користувачем, у тому числі направлення повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання Сайту, надання послуг, обробка запитів Користувача, а також інші сервіси Сайту.